గ్రామ వాలంటీర్లకు కావాల్సిన టాప్ 10 యాప్స్ |అన్ని లేటెస్ట్ వెర్షన్ విడుదల | GRAMA VOLUNTEER TOP 10 APPS |

LATEST VOLUNTEERS APPLICATION VERSIONS : 
👇👇👇👇👇👇
 
గ్రామ వాలంటీర్ టాప్ 10 యాప్స్ అన్ని కూడా లేటెస్ట్ వెర్షన్ విడుదల 
గ్రామా వాలంటీర్లకు ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడే యాప్ వాటి యొక్క లింక్స్ మీకోసం 
1. AePDS – 4.5    ⇩
                            CLICK HERE
2. G/W Volunteer – 3.10   ⇩
                                       CLICK HERE
3.  AP Volunteer – 1.20   ⇩
                                      CLICK HERE
4. YSR Pension Kaanuka – 1.6  ⇩
                                           CLICK HERE

5.  Arogya Sethu – 1.4.1   ⇩
                                   CLICK HERE
6.  APCL FM220 – 2.0.3 
                                      CLICK HERE
7. Mamtra RD Services – 1.0.4  
                                               CLICK HERE
8. Covid-19 Andhra Pradesh – 1.6  
                                           CLICK HERE
9. NEXT biometric – 1.0.2.0   
                                             CLICK HERE
10. GRAMA WARD SACHIVALAYAM ATTENDANCE – 1.3  
                                             CLICK HERE
ఇది మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి వాళ్ళని కూడా కొంచం ఇలాంటి విషయాలు తెలియజెయ్యండి 

Leave a Comment

error: Content is protected !!