గ్రామ వాలంటీర్లకు జీతాలు check చేసుకునే అవకాశం | How To Check Grama Volunteer Salary | Grama Sachivalayam Website |

How to check Grama Volunteer Salary 

ఈ కింద ఉన్న Step By Step ప్రొసెస్ follow అవ్వండి 
ఒక చిన్న మాట :👇
మీకు తెలుసా…చాలా మంది వాలంటీర్లు వారి యొక్క జీతాలు ఇక్కడి నుంచి తెలుసుకుంటున్నారు అని…

ప్రతి ఒక్కరూ చాలా జాగ్రతగా చూడండి
నచ్చితే మీ మిత్రులకు share చెయ్యండి

1.Open This official Website Of Grama Sachivalayam.          ⬇️
GRAMA SACHIVALAYAM
2. CLICK on the Right Corner Three Dots
3. You Can see The Options
Click on the SERVICES
4. In Services Option You can appears 3 more option 
5. You can Click VOLUNTEER SALARY STATUS
6. After You Can enter Another website APGV
7. In that Window You can enter Volunteer Adhar Number or CFMS Id
8.click on Get details 
9. As You Can See Your Details Like DOB,NAME,CFMS ID,BILL ID,NUMBER AND etc
10. You can See Your Status of salary From the Date of Joining.

Just You can like it Share Your Friends and Follow Our site .
Thank You

Leave a Comment

error: Content is protected !!