ఒంటరి వ్యక్తీ రైస్ కార్డు అప్లికేషను ఫారం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి |

 ఒంటరి వ్యక్తీ రైస్ కార్డు అప్లికేషను ఫారం విడుదల

 

⇒అర్హులు అయిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి సచివాలయం లో కొత్తగా SINGLE MEMBER రైస్ కార్డు కోసం అప్లై చేసుకుంటే కేవలం 10 రోజుల్లో కార్డు జారి చెయ్యబడును.

అప్లికేషను కోసం CLICK చెయ్యండి 


అర్హతలు :

  1. భర్త చనిపోయి పిల్లలు లేని ఒంటరి మహిళా 
  2. భార్య చనిపోయి పిల్లలు లేని ఒంటరి పురుషుడు 
  3. 50 సంవత్సరముల పైబడి పెళ్ళికాని వారు (మహిళా / పురుషుడు )
  4. ఇతర కుటుంబ సభ్యులు లేని నిరాశ్రయులు (అనాధలు )
  5. ట్రాన్స్ జెండేర్

DOWNLOAD APPLICATION FORM

కావాల్సిన DOCUMENTS :

  1. అప్లికేషను ఫారం CLICK HERE 
  2. అధార్ కార్డు 
  3. ఒంటరి మహిళా /పురుషుడు సర్టిఫికేట్ CLICK HERE


TOPICS COVERED :
SINGLE PERSON RICE CARD,
SINGLE MEMBER RICE CARD APPLICATION,
SINGLE MEMBER RATION CARD APPLICATION FORM,
ONTARI VYAKTI APPLICATION FORM,
SINGLE RICE CARD

One thought on “ఒంటరి వ్యక్తీ రైస్ కార్డు అప్లికేషను ఫారం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!