e Crop booking Status Online Check

e-Crop booking Status Online Check

వాలంటీర్స్ అందరికీ ముఖ్యవిజ్ఞప్తి :
ఈ క్రాఫ్ బుకింగ్ సంబంధించి ఈ పరిధిలో గల రైతుల నమోదు ప్రక్రియ పూర్తి అయినది ,లేనిది.
ఈ క్రింది లింకు ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు👇

Check Your Status Click Here
Click above link to check status 🖕
Thanks For Visiting Our Site ♥️

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

1 thought on “e Crop booking Status Online Check”

Leave a Comment

error: Content is protected !!